>

 

برنامه راهبردی کتابخانه مرکزی

 

1395-1400

 

 

با توجه به اهمیت کتابخانه ها و لزوم وجود برنامه راهبردی در جهت رسیدن به اهداف آموزشی ،پژوهشی و ارائه خدمات کتابخانه ای بهینه به کاربران ، کتابخانه مرکزی اقدام به تهیه برنامه ی راهبردی به شرح زیردر قالب یک برنامه 5 ساله ( سال 1395 - 1400 ) تدوین و اجرا خواهد کرد.

 

1- توسعه منابع علمی 

 

1-1 توسعه منابع الکترونیک با تاکید بر کتب الکترونیک آنلاین به منظور سهولت در دسترسی به منابع و پایش مستمر میزان استفاده از این منابع

 

1-2  به روزرسانی منابع علمی چاپی

 

2- توسعه خدمات

 

      2-1  گسترش ارتباط بین کتابخانه ای از طریق انعقاد تفاهم نامه با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور

 

            2-2 راه اندازی امانت و عودت خودکار و آنلاین برای کلیه کتابخانه های تابعه دانشگاه

 

            2-3  گسترش خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی به کاربران از طریق تهیه راهنما ،پمفلت و پوسترهای آموزشی

 

            2-4 پایش مستمر خدمات ارائه شده توسط کتابخانه و ارائه بازخورد به مسئولین و کاربران

 

            2-5 طراحی و راه اندازی وب سایت کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتال و به روز رسانی آنها

 

            2-6 بارگزاری اطلاعات پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه در نرم افزار جامع کتابخانه ای و همچنین سامانه کشوری بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور

 

3- توسعه آموزشی

 

3-1 افزایش سطح سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاههای داخلی و کشوری و همچنین حرکت به سمت برگزاری مجازی این کارگاه ها

 

3-2 برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف توانمند سازی کتابداران دانشگاه و انتقال دانش روزآمد

 

3-3 اعزام کتابداران دانشگاه برای شرکت در دوره های آموزشی و همایش های داخلی و خارجی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی

 

4- توسعه فضا

 

4-1  توسعه فضای فیزیکی کتابخانه مرکزی با احداث ساختمان جدید با زیر بنا 3000 متر مربع شامل : سالن های مطالعه مجزا، اتاق های کامپیوتر، اتاق های اداری، نمایشکاه کتاب،سالن آمفی تئاتر، اتاق سمینار، کلاس و ......

 

4-2 بهینه سازی فضای کتابخانه مرکزی از طریق انجام برخی تعمیرات ساختمانی، خرید تجهیزات و ...