سامانه نوپا

معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت با منظور بهره‌برداری اثربخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش‌های نظام سلامت کشور، توسعه کمی و کیفی پژوهش‌های نظام سلامت، صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها در پژوهش‌های نظام سلامت، افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی و ننایج پژوهش‌ها و پایش ،رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش های پزشکی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی «نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)» نموده است.

 

 

URL Address

نام سامانه

لوگو

http://news.research.ac.ir

سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش‌های سلامت

http://ppc.research.ac.ir/

سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی

http://books.research.ac.ir

سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌ها

http://isid.research.ac.ir/

سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

http://www.inlm.ir/

سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور

http://blacklist.research.ac.ir

فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

http://journals.research.ac.ir

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

http://idml.research.ac.ir

 بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی

http://rsf.research.ac.ir

سامانه منبع یاب

http://thesis.research.ac.ir/

بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی

http://usid.research.ac.ir

سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی

https://rpis.research.ac.ir/

 

سامانه جامع طرح های تحقیقاتی