منابع الکترونیک در دسترس در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیک قابل دسترس در دانشگاه علوم پزشکی سمنان به سه گروه تقسیم می شوند:

1- منابع با دسترسی رایگان مانند PubMed، Free Medical Journals، SID و DOAJ

2- منابع با دسترسی بر اساس اشتراک مانند ClinicalKey، ProQuest و  Cochrane Library  که اطلاعات مربوط به دسترسی یا عدم دسترسی به این پایگاه ها در سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه ذکر شده است.

3- منابع حاوی اطلاعات Open access و اشتراکی مانند ScienceDirect

به منظور راحتی دسترسی کاربران به پایگاه های اطلاعاتی مشترک و رایگان، لینک دسترسی مستقیم به آن ها همراه با لوگوی پایگاه ها بر روی سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس https://centlib.semums.ac.ir لینک منابع الکترونیک و نیز سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس diglib.semums.ac.ir قرار داده شده است.

 

جهت استفاده از پایگاه های اطلاعاتی اشتراکی و دسترسی به متن کامل منابع، لازم است کاربران حتما از طریق خط اینترنت دانشگاه به این پایگاه ها متصل شوند. یعنی کلیه کاربرانی که با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبور خود به شبکه های اینترنت دانشگاه در پردیس دانشگاه و دانشکده های اقماری، خوابگاه های دانشجویی، شبکه های بهداشت و بیمارستانها به شبکه اینترنت متصل می شوند، می توانند به منابع اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه بدون هیچ محدودیتی دسترسی داشته باشند.

 

همچنین کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه که دارای شناسه کاربری و رمز عبور اینترنت در دانشگاه هستند می توانند با نصب نرم افزار وی پی ان (VPN) از خارج دانشگاه به متن کامل منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. (راهنمای دانلود و نصب VPN نیز در هر دو سایت فوق موجود است.)

 

 در حال حاضر دسترسی به پایگاه های استنادی نیز برقرار است.

 

راهنمای استفاده تعدادی از پایگاه های اطلاعاتی در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه، قسمت راهنماها، راهنمای جستجو در پایگاه های اطلاعاتی موجود است.