کد 1

معرفي پايگاه اطلاعاتيSID تاريخ شنبه 19 ارديبهشت 1394 ساعت 12-10

  - جستجوي ساده و پيشرفته در پايگاه

  - گرفتن مقالات تمام متن

  - تمرين و رفع اشکال

 

کد 2

آشنايي با نرم افزار رفرنس نويسي EndNote Web تاريخ يکشنبه 20 ارديبهشت 1394 ساعت 10-8

  - معرفي موارد استفاده از نرم افزارEndNote Web

  - ثبت نام و جستجو از طريق اين نرم افزار و ايجاد پوشه ها

  - نوشتن منابع با استفاده از cite while you write

  - حذف و ويرايش منابع

  - export & Import

  - تمرين و رفع اشکال

 

کد 3

آشنايي با پايگاه اطلاعاتي clinicalkey تاريخ يکشنبه 27 ارديبهشت 1394ساعت 10-8

  - معرفي پايگاه clinicalkey

  - نحوه جستجو و ذخيره و بازيابي نتايج  جستجو

  - تمرين و رفع اشکال

 

کد 4

 آشنايي با پايگاه اطلاعاتي ProQuest تاريخ يکشنبه 3 خرداد 1394 ساعت 16-14

  - معرفي پايگاه اطلاعاتي ProQuest

  - جستجوي ساده و پيشرفته در پايگاه

  - گرفتن متن کامل مقالات و منابع موجود

  - تمرين و رفع اشکال

 

کد 5

معرفي پايگاه Science Direct تاريخ یکشنبه10 خرداد 1394 ساعت 12-10

   - معرفي پايگاه

  - ثبت نام در پايگاه - معرفي قسمت Browse

  - جستجوي ساده و پيشرفته در پايگاه و گرفتن مقالات تمام متن

  - تمرين و رفع اشکال

 

کد 6

آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Ovid تاريخ يکشنبه 17 خرداد 1394 ساعت 16-14

  - معرفي پايگاه Ovid

  - نحوه ورود وجستجوي تمام متن منابع موجود

  - آشنايي با Primal Picture(مدل سه بعدي آناتومي بدن انسان)

  - تمرين و رفع اشکال

 

کد 7

  - آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکیiKnito  و بانک اطلاعاتی Web of Science – دانشکده بهداشت دامغان

  - معرفی کتابخانه دیجیتال پزشکی iKnito

  - معرفی بانک اطلاعاتی Web of Science

  - گزارش استنادی مجلات JCR