لیست کارگاه های سال 1397

 

به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، کتابخانه مرکزی کارگاه های زیر را در نیمسال دوم سال 1397 برگزار خواهد نمود. علاقمندان به شرکت در کارگاه ها از 3 طریق می توانند در این کارگاه ها ثبت نام نمایند:

 

 - مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی و انجام ثبت نام

- مراجعه به لینک ثبت نام در کارگاه ها و دانلود فرم ثبت نام و ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل  library@semums.ac.ir

- ثبت نام در کارگاه ها به صورت آنلاین 

 

کد کارگاه

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

وضعیت

1

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی UpToDate

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/6/4

ساعت 13- 11

خانم کاشیان

 

برگزار شد.

 

2

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/6/18

ساعت 13-11

خانم کاشیان

برگزار شد.

 

3

آشنایی با سامانه منبع یاب

کتابداران دانشگاه

یکشنبه

97/7/8

ساعت 10-8

دکتر مومنی

برگزار شد.

4

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/7/15

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار شد.

5

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/7/22

ساعت 13-11

خانم کاشیان

برگزار شد.

6

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/7/16

ساعت 14-12/5

خانم موذن

  برگزار شد.

7

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/7/23

ساعت 14-12/5

خانم موذن

برگزار شد.

8

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/7/29

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار شد.

9

آشنایی با سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

دوشنبه

97/7/30

ساعت 14-13

دکتر مومنی برگزار شد.

10

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/7/30

ساعت 14-12/5

خانم موذن

برگزار شد.
11 آشنایی با سامانه منبع یاب اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

سه شنبه

97/8/1

ساعت 14-13
دکتر مومنی برگزار شد.

12

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه

97/8/7

ساعت 13-11

خانم کاشیان

برگزار نشد.

13

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/8/22

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار شد.

14 آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/8/14

ساعت 14-12/5

خانم موذن برگزار شد.

15

Word مقدماتی

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/8/21

ساعت 12- 10

آقای صفاخواه

 برگزار شد.
16 جستجوی پیشرفته در PubMed اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

دوشنبه

97/8/28

ساعت 30/12-30/14
دکتر مومنی برگزار شد.

17

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/8/27

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار نشد.

18

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

PubMed

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه

97/8/28

ساعت 13-11

خانم کاشیان

برگزار نشد.

19

شیوه های جستجوی علمی

کلیه دانشجویان دانشگاه

سه شنبه

97/8/29

ساعت 14-12/5

دکتر مومنی

برگزار شد.

20

Word پیشرفته

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/9/5

ساعت 12- 10

آقای صفاخواه

 برگزار شد.

21

آشنایی بانرم افزار رفرنس نویسی EndNote

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

یکشنبه

97/9/11

ساعت 16- 8

دکتر مومنی

دکتر ولی زاده

برگزار شد.

22

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

سه شنبه

97/9/13

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار شد.

23

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه

97/9/26

ساعت 13-11

خانم کاشیان

برگزار شد.

24

Excel

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/9/19

ساعت 12-10

دکتر حجازی

برگزار شد.

25 آشنایی با سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی دانشکده

پزشکی

دوشنبه

97/9/26

ساعت 14-13

دکتر مومنی برگزار شد.

26

آشنایی با پایگاه

Science Direct

کلیه دانشجویان

سه شنبه

97/9/27

ساعت 14-12/5

 

دکتر مومنی

برگزار شد.

27

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PubMed

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه

97/9/28

ساعت 13- 11

خانم کاشیان

برگزار شد.
28 کارگاه کتابدار بالینی
 کتابداران دانشگاه

دوشنبه

97/11/8

ساعت 14-8

دکتر مومنی

خانم کاشیان

برگزار شد.

29

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه

97/11/8

ساعت 13-11

خانم کاشیان


برگزار نشد.

30

سازماندهی منابع الکترونیک در نرم افزار کتابخانه

کتابداران

دوشنبه

97/12/19

ساعت 15-8

 

خانم موذن

برگزار شد.
31 کارگاه کتابدار پژوهشی
کتابداران

دوشنبه

97/11/29

یکشنبه

97/12/12

ساعت 15-8

دکتر ولی نژادی

دکتر مومنی


خانم کاشیان


خانم عسگری

 

برگزار شد.

32

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

PubMed

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه

97/12/6

ساعت 13-11

خانم کاشیان


برگزار نشد.

33

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

ProQuest

پایان نامه های تمام متن

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/12/6

ساعت 14-12/5

دکتر مومنی

برگزار نشد.