كتابخانه دانشکده پیراپزشکی سرخه

 

كتابخانه دانشكده پیراپزشکی سرخه در سال 1387 در دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه آغازبه کار نمود. این کتابخانه در محیطی با مساحت بیش از 300 متر مربع قرار گرفته است. مجموعه منابع اطلاعاتی این کتابخانه شامل تعداد 480 عنوان کتاب فارسی، 171 عنوان کتاب لاتین و 35 حلقه CD  می باشد.

رده بندي كتب براساس رده بندي پزشكي National library of medicine (NLM) بوده و سيستم كتابخانه به صورت مخزن باز مي باشد.

شماره شابکا کتابخانه (شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور) IR-207980001 می باشد.

در سالن مطالعه این کتابخانه 24 میز مطالعه و 100 صندلی وجود دارد.

ساعت كاري كتابخانه: شنبه تا چهارشنبه 7/30 الی 17/30

کتابدار: فاطمه شکیبافر- کارشناس پرستاری

آدرس: سمنان- شهرستان سرخه- دانشکده پیراپزشکی

تلفن: 023-33614811

 

تازه های کتاب