به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( دانشکده پزشکی، پرستاری، توانبخشی، و بهداشت) و سایر دانشجویان دانشگاه، کتابخانه مرکزی کارگاه های زیر را در سال 1402 برگزار خواهد نمود.

علاقمندان به شرکت در کارگاه ها از دو طریق می توانند در این کارگاه ها ثبت نام نمایند:

       . مراجعه به لینک ثبت نام در کارگاه ها و دانلود فرم ثبت نامو اال فرم تکمیل شده به ایمیل 

  • ثبت نام در کارگاه ها به صورت آنلاین که لینک ثبت نام در ستون "وضعیت" جدول زیر درج شده است.
  • مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی و ثبت نام در کارگاه

 

 

ردیف

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

سخنران

گروه هدف

تعداد شرکت کنندگان

وضعیت برگزاری

1

آشنایی با امکانات Google Scholar

دوشنبه

1402/02/05

ساعت 11 الی 13

دکتر خراسانی (پیراپزشکی سرخه)

اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان

  18 نفر

برگزار شد.

مستندات

2

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

یکشنبه

1402/02/10

12-14

دکتر فاطمی (بهداشت دامغان)

دانشجویان

  10 نفر

برگزار شد.

مستندات

 

3

آشنایی با انواع مطالعات در علوم پزشکی

 Different Types of Studies in Medical Science

دوشنبه

1402/2/11

 ساعت 12 الی 14

 

دکتر مجید میرمحمدخانی

 

کلیه دانشجویان

24 نفر

برگزار شد.

مستندات

فیلم کارگاه

user: srcsem3

pass: 123@sem

 

4

مقاله نویسی(جلسه اول)

How to Write an Original Research Article?

(First Session)

یکشنبه

1402/2/17

ساعت 12 الی 14

 

دکتر پیمان رئیس عبداللهی

 

کلیه دانشجویان

28 نفر

 برگزار شد.

مستندات

فیلم کارگاه

 

5

مقاله نویسی (جلسه دوم)

How to Write an Original Research Article?

(Second Session)

دوشنبه

1402/2/18

ساعت 12 الی 14

 

دکتر پیمان رئیس عبداللهی

 

کلیه دانشجویان

12 نفر

برگزار شد.

مستندات

فیلم کارگاه

6

ویژگی ها و امکانات

Google Scholar

25/ 1402/2

13- 11

خانم دکتر خراسانی (بیمارستان کوثر)

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

18 نفر

برگزار شد.

 مستندات

7

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

UpToDate

3/3 /1402

13- 11

خانم کاشیان ( بیمارستان کوثر)

دستیاران و دانشجویان

 16 نفر

برگزار شد.

مستندات 

8

آشنایی با کتابخانه و تمدید آنلاین منابع

1402/03/03

10-12

خانم عضدی (بیمارستان امیرالمومنین(ع))

دانشجویان

 4 نفر

برگزار شد.

مستندات

 

9

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی

 EndNote

یک شنبه

1402/3/7

ساعت 12 الی 14

 

دکتر مرجان مومنی

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دانشکده پزشکی، پرستاری، توانبخشی، و بهداشت)

 

برگزار نشد.

10


آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Pubmed

29/ 1402/3

13- 11

 

خانم کاشیان (بیمارستان کوثر)

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

29 نفر

برگزار شد.

مستندات

11

آشنایی با پایگاه Uptodate

1402/06/08

ساعت 12 الی 14

خانم عضدی( بیمارستان امیرالمومنین)

دستیاران

5 نفر

برگزار شد.

مستندات

12

آشنایی با مفاهیم کپی رایت

دوشنبه

1402/6/27

ساعت 10 الی 12

دکتر محبوبه خراسانی

کتابداران

کارشناسان پژوهشی

14 نفر

برگزار شد.

مستندات

13

 

آشنایی با JCR

 

سه شنبه

1402/6/28

ساعت 10 الی 12 

دکتر مرجان مومنی

اعضای هیات علمی

دانشجویان

34 نفر

برگزار شد.

مستندات

فیلم کارگاه

 

کارگاه های شش ماهه دوم

ردیف

 

نام کارگاه گروه هدف تاریخ برگزاری سخنران تعداد شرکت کنندگان
وضعیت برگزاری
1

داوری مقالات علمی

How to Do a Peer Review for Journal Articles؟

اعضای هیات علمی

سه شنبه

1402/7/4

ساعت 12 الی 14

دکتر بهادر باقری 43 نفر

مجازی

در حاشیه کنگره بین المللی فیزیولوژی- فارماکولوژی

برگزارشد.

مستندات

فیلم کارگاه

2

انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله

How to Find the right journal for Your publication?

اعضای هیات علمی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی(دانشکده پزشکی، پرستاری، توانبخشی، و بهداشت)

یک شنبه

1402/7/9

ساعت 12 الی 14

دکتر بهادر باقری 33 نفر

مجازی

در حاشیه کنگره بین المللی فیزیولوژی- فارماکولوژی

برگزار شد.

مستندات

فیلم کارگاه

3

آشنایی با پایگاه UpToDate

دستیاران جدیدالورود

1402/07/22

12-14

خانم عضدی (بیمارستان امیرالمومنین)
4 نفر

برگزار شد.

مستندات

4 روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابداران دانشگاه

کارشناسان پژوهشی

یکشنبه 

1402/7/30

ساعت 12 الی 14

دکتر محبوبه خراسانی  

برگزار شد.

مستندات

 5

جستجو در PubMed

اعضای هیات علمی/ دانشجویان

دوشنبه 

8/ 1402/8

12-14

خانم کاشیان (بیمارستان کوثر)
17 نفر

برگزار شد.

مستندات

فیلم کارگاه

6 جستجو در پایگاههای استنادی WOS / JCR
 
اعضای هیات علمی
و دانشجویان تحصیلات تکمیلی(دانشکده پزشکی، پرستاری، توانبخشی، و بهداشت)

یکشنبه 

1402/8/14

ساعت 12 الی 14

دکتر مرجان مومنی

دکتر محبوبه خراسانی

8 نفر

مستندات

برگزار شد.

7 آشنایی با نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه
دانشجویان

دوشنبه

1402/8/15

ساعت 12 الی 14

 

خانم منیره موذن

 20 نفر

مستندات

برگزار شد.

8
آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه
دانشجویان ورودی جدید

دوشنبه

1402/8/15

ساعت 12 الی 14

 

خانم عزیزیان (بهداشت دامغان) 16 نفر

 برگزار شد.

مستندات

9
آشنایی با امکانات
 Google Scholar

دانشجویان/ اعضای هیات علمی

سه شنبه

1402/8/16

ساعت 12 الی 14

 

دکتر محبوبه خراسانی 18 نفر

 برگزار شد.

مستندات

فیلم کارگاه

10 آشنایی با راهکارهای انتخاب موضوع و Hot Topics
 
اعضای هیات علمی 
کتابداران - کارشناسان پژوهش
دانشجویان تحصیلات تکمیلی(دانشکده پزشکی، پرستاری، توانبخشی، و بهداشت) 

دوشنبه 

1402/8/29

ساعت 10 الی 12

دکتر محبوبه خراسانی  - برگزار نشد.
11
آشنایی با اصول مقاله نویسی
اعضای هیات علمی/ دانشجویان

سه شنبه

30/ 1402/8

14- 12

 

خانم دکتر پهلوانی نژاد (بیمارستان کوثر)
55 نفر

برگزار شد.

 مستندات

فیلم کارگاه

 12 آشنایی با پایگاه UpToDate
اعضای هیات علمی/ دانشجویان

دوشنبه 

6/ 1402/9

12-14

 

خانم کاشیان (بیمارستان کوثر)
 20 نفر

برگزار شد.

مستندات

فیلم کارگاه

13 آشنایی با اصول مقاله نویسی دانشجویان

دوشنبه 

1402/9/13

ساعت 12 الی 14

دکتر پیمان رئیس عبداللهی 37 نفر

برگزار شد.

مستندات

14
طراحی پرسشنامه‌های الکترونیکی اعضای هیات علمی/ دانشجویان

دوشنبه 

1402/9/13

13- 11

 

خانم دکتر خراسانی

(بیمارستان کوثر)

 17 نفر

برگزار شد.

 مستندات

فیلم کارگاه

 15 آشنایی با راهکار های جستجو در پایگاه اطلاعاتی PubMed دانشجویان

دوشنبه

1402/9/20

ساعت 12 الی 14

 

خانم مینا عسگری 7 نفر

برگزار شد.

مستندات

16 آشنایی با سامانه ها و شاخص های علم سنجی
 
اعضای هیات علمی
کتابداران - کارشناسان پژوهش
 
چهارشنبه
1402/9/22
ساعت 12 الی 14
خانم سمیه کاشیان (بیمارستان کوثر)
20 نفر

برگزار شد.

مستندات 

فیلم کارگاه

 17 جستجو در Pubmed

اعضای هیات علمی/اساتید

دانشجویان

پرسنل در حال تحصیل

سه شنبه

1402/9/28

ساعت 11 الی 13

خانم سمیه صالحی نژاد (بیمارستان ولایت)
 

برگزار شد.

مستندات

18 رتبه بندی مجلات علمی در پایگاه های Scopus -WOS
هیات علمی
تحصیلات تکمیلی(دانشکده پزشکی، پرستاری، توانبخشی، و بهداشت)
یکشنبه
1402/10/10
ساعت 12 الی 14

دکتر مرجان مومنی

 

24 نفر

برگزار شد.
مستندات
فیلم کارگاه

19
آشنایی با سامانه منبع یاب
اعضای هیات علمی

دوشنبه 

1402/10/11

14- 12

خانم کاشیان

 24 نفر

برگزار شد.

مستندات

 20 آشنایی با کتابخانه و تمدید آنلاین منابع
دانشجویان

1402/10/16

12-14

 

خانم عضدی (بیمارستان امیرالمومنین)

4 نفر

برگزار شد.

مستندات

21 آشنایی با نرم افزار پژوهشیار اعضای هیأت علمی/کتابداران/ دانشجویان تحصیلات تکمیلی(دانشکده پزشکی، پرستاری، توانبخشی، و بهداشت)
سه شنبه
1402/11/10
ساعت 12الی 14
خانم زهرا رسولی نژاد 60 نفر

برگزار شد.

مستندات

22
آشنایی با سامانه منبع یاب اعضای هیأت علمی/کتابداران/ دانشجویان تحصیلات تکمیلی(دانشکده پزشکی، پرستاری، توانبخشی، و بهداشت)
سه شنبه
1402/11/17
ساعت 12 الی 14
خانم سمیه کاشیان 18 نفر

برگزار شد.

مستندات

فیلم کارگاه

24 آشنایی با نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه دانشجویان
یکشنبه
1402/11/29
ساعت 12 الی 14
خانم منیره موذن   برگزار نشد.
 25 فهرست نویسی منابع دیجیتال کتابداران

سه شنبه

1402/12/01

ساعت 12 الی 14

خانم منیره موذن 11 نفر
برگزار شد.
 26 آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی EndNote

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

دوشنبه

1402/12/07

ساعت 10 الی 12

دکتر مرجان مومنی
  برگزار نشد.
27 مشاوره اطلاعاتی برای کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کتابداران

کارشناسان پژوهشی

دوشنبه

1402/12/14

ساعت 10 الی 12

دکتر مرجان مومنی   حضوری/ مجازی