کتاب های رایگان Springer
کتابخانه مرکزی دانشگاه

کتاب های رایگان Springer

انتشارات springer که از ناشران بزرگ بین المللی است، به دنبال همه گیری Covid 19 فایل تمام متن برخی از کتاب های الکترونیکی خود در زمینه های مختلف موضوعی را به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار داده است.