اولین جلسه کتابداران دانشگاه در سال 1400

کتابخانه مرکزی دانشگاه

اولین جلسه کتابداران دانشگاه در سال 1400

اولین جلسه کتابداران دانشگاه در سال 1400 در روز شنبه 28 خرداد ماه از ساعت 8/30 الی 10 صبح با حضور ریاست کتابخانه و کتابداران از نقاط مختلف استان به صورت وبینار برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی پایش برنامه عملیاتی، در خصوص لزوم تکمیل دقیق چک لیست های ارزشیابی وب سایت های کتابخانه ها و نحوه تهیه و ارسال مستندات نکاتی بیان شد. همچنین بر روزآمدسازی مداوم وب سایت کتابخانه ها تاکید و مقرر شد کتابداران محترم کارگاه های آموزشی برای مخاطبان دانشکده و بیمارستان محل کار خود را برنامه ریزی و تا پایان سال اجرا نمایند.

کلمات کلیدی
دکتر مرجان مومنی
تهیه کننده:

دکتر مرجان مومنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *