راه اندازی صفحه کرونا ویروس در وبسایت دانشگاه

کتابخانه مرکزی دانشگاه

راه اندازی صفحه کرونا ویروس در وبسایت دانشگاه

با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس جدید و لزوم پیشگیری از آن و به منظور ارتقاء سطح آگاهی­ عموم مردم جامعه در مورد این بیماری، اطلاعات آموزشی در این خصوص در صفحه ای از وب سایت دانشگاه به آدرس زیر راه اندازی شده است که تازه­ ترین اطلاعات معتبر بهداشتی و خبرهای مورد تایید دانشگاه در آن بارگزاری می شود.

با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس جدید و لزوم پیشگیری از آن و به منظور ارتقاء سطح آگاهی­ عموم مردم جامعه در مورد این بیماری، اطلاعات آموزشی در این خصوص در صفحه ای از وب سایت دانشگاه به آدرس زیر راه اندازی شده است که تازه­ ترین اطلاعات معتبر بهداشتی و خبرهای مورد تایید دانشگاه در آن بارگزاری می شود .

http://semums.ac.ir/کرونا-ویروس

 همچنین، اطلاعاتی در خصوص این بیماری در سایتWHO  و پایگاه اطلاعاتی UpToDate  از لینک های زیر قابل دسترس است:

 

UpToDate

 

موسسه معتبر انتشاراتی الزویر نیز از تاریخ 27 ژانویه 2020 میلادی وب سایت ویژه ای به طور رایگان برای در اختیارگذاشتن نتایج تحقیقات و مطالب علمی  راه اندازی کرده و به طور مرتب روزآمد می شود

 

برخی مطالب فارسی در سایت

http://sapiba.com/

 

 

 

 

کلمات کلیدی